Klubben

STYRELSEN 2022

Ordförande: Tina Johansson

ordf.edsbk@gmail.com 

Ledamot: Yvonne Karlsson

Sekreterare: Vakant

Vice ordförande: Maggan Andersson

Suppleant 1: Geir Traaholt

Ledamot: Anna Lans

Suppleant 2: Emelie Larsson

Valberedning: Jeanette Selindh och Therese Olsson

KOMMITTÉER


Tävling


Utbildning: Tina Johansson sammankallande


Kök: Maggan Andersson, Yvonne Karlsson och Anna Lans


Stuga


Hemsida: Berit Martinsson


TÄVLING

Tävlingsansvarig: Tina Johansson edsbktav@hotmail.se


LYDNADS-  OCH RALLYLYDNADSTÄVLINGAR VID EDS BK 2023

Datum

Tävling

Klasser

2023-06-10

Lydnadstävling

Start, 1, 2 och 3

2023-06-11

Rallylydnadstävling

N och F

2023-07-08 DM

Lydnadstävling

Start, 1, 2 och 3

2023-07-09 

Rallylydnadstävling

A och M

2023-08-19

Lydnadstävling

Start, 1, 2 och 3

2023-08-20 

Rallylydnadstävling

N och F

2023-09-16

Lydnadstävling

Start, 1, 2 och 3

2023-09-17

Rallylydnadstävling

A och M