Kurser/Tävling

Utbildningsansvariga: Annike Andreasson (sammankallande) och Tina Johansson

 


KURSER VÅREN 2023

KURS

Instruktör

Antal träffar

Kostnad

Anmälan

Valpkurs

Jeanette Selindh och Therese Olsson

6 (1/4, 6/4, 15/4, 20/4, 27/4 och 29/4, kl. 17.30-19.45/

11-13.15)

700 kr

Kursen är avslutad

Grundkurs

Tina Johansson och Victoria Eliasson

6 (3/4, 10/4, 17/4, 24/4, 1/5 och 8/5, kl. 17.30-19.45)

700 kr

Kursen är avslutad

Rallylydnadskurs, NKL + FKL 

Veronica Johansson

6 (9/5, 16/5, 25/5, 30/5, 15/6 och 20/6,  kl. 18-20.15 

700 kr

Kursen har startatsen

Lydnadskurs, Startklass

Berit Martinsson och Kenneth Juhl 

3 (2/4, 23/4 och 14/5, kl 14-18)

700 kr

INSTÄLLD

Specialsök, nybörjare

Mikaela Perlöv

2 (29/4 och 14/5, kl. 10-16)

1500 kr

Kursen är avslutad

INSTRUKTÖRER

Jeanette Selindh

A-instruktör


Berit Martinsson

Allmänlydnadsintruktör

Rallylydnadsinstruktör

Agilityinstruktör

Veronica Johansson

Rallylydnadsinstruktör

Agilityinstruktör

Tina Johansson

Allmänlydnadsintruktör

Rallylydnadsinstruktör

Agilityinstruktör

TÄVLING

Tävlingsansvarig lydnad: Jeanette Selindh, edsbktav@hotmail.se 

Tävlingsansvarig rallylydnad: Therese Olsson, edsbktav@hotmail.se


LYDNADS-  OCH RALLYLYDNADSTÄVLINGAR VID EDS BK 2023

Datum

Tävling

Klasser

2023-06-10

Lydnadstävling

Start, 1, 2 och 3

2023-06-11

Rallylydnadstävling

N och F

2023-07-08 

Lydnadstävling

Start, 1, 2 och 3

2023-07-09 

Rallylydnadstävling

A och M

2023-08-19 DM

Lydnadstävling

Start, 1, 2 och 3

2023-08-20 

Rallylydnadstävling

N och F

2023-09-16

Lydnadstävling

Start, 1, 2 och 3

2023-09-17

Rallylydnadstävling

A och M