Lydnad

TÄVLING

Tävlingsansvarig: Tina Johansson edsbktav@hotmail.se


LYDNADS-  OCH RALLYLYDNADSTÄVLINGAR VID EDS BK 2023

Datum

Tävling

Klasser

2023-06-10

Lydnadstävling

Start, 1, 2 och 3

2023-06-11

Rallylydnadstävling

N och F

2023-07-08 DM

Lydnadstävling

Start, 1, 2 och 3

2023-07-09 

Rallylydnadstävling

A och M

2023-08-19

Lydnadstävling

Start, 1, 2 och 3

2023-08-20 

Rallylydnadstävling

N och F

2023-09-16

Lydnadstävling

Start, 1, 2 och 3

2023-09-17

Rallylydnadstävling

A och M