Klubben

STYRELSEN 2023

Ordförande: Jeanette Selindh

Ledamot: Lars-Inge Fahlén

Suppleant 1: Geir Traaholt

Sekreterare: Therese Olsson

Ledamot: Yvonne Karlsson

Suppleant 2: Anette Fahlén

Kassör: Annike Andreasson

Valberedning: Tina Johansson och Maggan Andersson

KOMMITTÉER


Tävling: Jeanette Selindh och Therese Olsson, edsbktav@hotmail.se


Utbildning: Annike Andreasson (sammankallande) och Tina Johansson


Kök: Yvonne Karlsson och Maggan Andersson


Stuga: Geir Traaholt, Lennart Appelgren och Peder Ljungquist


Hemsida: Berit Martinsson


STADGAR

Normalstadgar för lokalklubb>>


PROTOKOLL

Årsmöte 2023-03-28>>