Klubben

STYRELSEN 2023

Ordförande: Jeanette Selindh

Ledamot: Lars-Inge Fahlén

Sekreterare: Therese Olsson

Suppleant 1: Geir Traaholt

Ledamot: Yvonne Karlsson

Suppleant 2: Anette Fahlén

Valberedning: Tina Johansson och Maggan Andersson

KOMMITTÉER


Tävling


Utbildning: Tina Johansson sammankallande


Kök: Maggan Andersson, Yvonne Karlsson och Anna Lans


Stuga


Hemsida: Berit Martinsson


PROTOKOLL


Årsmöte 2023-03-28>>